Enfòmasyon pou kontakte

Kontak: info@africansima.com
Telefòn: +41 79 711 05 02

Peman detay

IBAN: CH35 8080 8005 7822 3562 8
SIMA D+M Sàrl
Raiffeisen Ajoie Bank

  Enfòmasyon sou evènman an

  Dat kòmansman

  Heure de premye

  Dat fen

  Tan fini

  Enfòmasyon pou kontakte

  Foto anons

  Chwa nan abònman


  Lè w chwazi pou plis pase yon reklam, ou yo pral kapab bay nou enfòmasyon sou lòt piblisite yo nan yon dat apre.


  Yon fwa yo fin ranpli fòm nan, sonje enskri kòm yon itilizatè sou APLIKASYON an. Sa ap pèmèt ou, pami lòt bagay, konsome sou "SIMA Market la" oswa jere pwofil biznis ou si ou gen youn referans. Nou pral konekte pwofil biznis ou a ak pwofil itilizatè ou an. Pou fè sa:
  - Louvri APLIKASYON Afric'An Sima sou smartphone ou (telechaje dirèk ak gratis atravè: https://www.novadev.ch/africansima)
  - peze 3 ti pwen ki anba adwat aplikasyon an
  - Lè sa a, peze "Enskri" epi ranpli enfòmasyon yo mande yo.

  Mèsi pou patisipasyon w!